Thứ tư, 7/12/2022
Thứ hai, 16/8/2021, 11:55 (GMT+7)

8 nhóm được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19

TP Hà Nội quyết định chi khoảng 350 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 320.000 người khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, mức tiền 1-3 triệu đồng/người.