Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ năm, 4/6/2020, 21:00 (GMT+7)

6 cấp độ của phương tiện tự lái

Xe tự lái được phân cấp từ 0 đến 5 dựa trên mức độ tự động hóa mà nhà phát triển trang bị cho phương tiện.