Thứ ba, 30/11/2021
Thứ bảy, 21/11/2020, 10:25 (GMT+7)

6.500 tấn rác thải sinh hoạt ở Hà Nội mỗi ngày

Hiện 89% rác thải sinh hoạt của cư dân Hà Nội được xử lý theo phương pháp chôn lấp, trong đó riêng bãi rác Nam Sơn tiếp nhận khoảng 5.000 tấn mỗi ngày.