Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ tư, 6/9/2017, 21:00 (GMT+7)

5 cấp phân loại bão dựa theo sức gió

Bão được chia thành 5 cấp theo thang Saffir-Simpson, cấp cao nhất tương ứng với cơn bão mạnh nhất.