Thứ ba, 26/1/2021
Thứ tư, 25/5/2016, 00:10 (GMT+7)

5 cách giải quyết câu hỏi điểm 9 trong đề thi môn Toán

Trong các năm gần đây, câu điểm 9 luôn là chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và hệ bất phương trình. Để làm được câu này, học sinh cần nắm chắc được 5 phương pháp giải kết hợp với việc sử dụng máy tính.

Thầy Lê Anh Tuấn
Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội