Thứ ba, 16/4/2024
Thứ năm, 9/11/2017, 10:57 (GMT+7)

39 thủ tục hành chính 'ăn theo' sổ hộ khẩu

Trong quản lý của ủy ban xã, huyện và công an có 39 thủ tục hành chính cần đến hộ khẩu.