Thứ tư, 7/6/2023
Thứ hai, 14/2/2022, 19:00 (GMT+7)

300.000 thiên thạch có thể ẩn dưới lớp băng Nam Cực

Chương trình trí tuệ nhân tạo sử dụng dữ liệu vệ tinh để tính toán có hơn 300.000 thiên thạch chưa được phát hiện trên bề mặt Nam Cực.

300.000 thiên thạch có thể ẩn dưới lớp băng Nam Cực