Thứ tư, 1/12/2021
Thứ bảy, 2/10/2021, 09:00 (GMT+7)

3 mốc thời gian học sinh lớp 9 nên lưu ý khi ôn luyện vào 10

Giáo viên HOCMAI khuyên học sinh lớp 9 nên phân chia thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022 thành ba giai đoạn để trang bị kiến thức, tổng ôn và luyện đề.

(Nguồn: HOCMAI)