Thứ tư, 26/1/2022
Thứ năm, 4/11/2021, 08:55 (GMT+7)

3 bước thuộc địa hóa sao Hỏa vào năm 2040

Để sinh sống trên sao Hỏa, con người cần tìm cách bay tới hành tinh đỏ, tạo ra oxy và nước, sau đó trồng lương thực và xây dựng nơi ở.