Thứ bảy, 31/10/2020
Thứ hai, 23/10/2017, 08:00 (GMT+7)

28 năm hình thành và phát triển của APEC

Sau gần ba thập kỷ, APEC đã hội tụ 21 nền kinh tế thành viên và chiếm tới 57% GDP toàn thế giới.