Thứ sáu, 7/8/2020
Thứ hai, 17/6/2019, 07:37 (GMT+7)

26 loại bánh làm từ bột mì đặc trưng trên thế giới

Với nguyên liệu chính là bột mì, người dân Pháp sáng tạo ra baguette, còn người Trung Quốc làm màn thầu.