Chủ nhật, 13/6/2021
Thứ ba, 23/6/2020, 20:00 (GMT+7)

2 dạng bài hệ phương trình điển hình khi thi Toán lớp 10

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn không chứa tham số và hệ phương trình chứa tham số là hai dạng bài điển hình trong đề thi Toán vào lớp 10.