Thứ hai, 29/11/2021
Thứ sáu, 25/12/2020, 22:41 (GMT+7)

19 tháng lừa đảo của đa cấp Liên Kết Việt

Lê Xuân Giang mở Công ty Liên Kết Việt kinh doanh da cấp, trong 19 tháng hoạt động (4/2014-11/2015) đã lừa 2.100 tỷ đồng của 68.000 người.