Thứ tư, 7/6/2023
Thứ năm, 5/8/2021, 08:00 (GMT+7)

16 công ty công nghệ sáng tạo nhất thế giới

Apple giữ vị trí số một thế giới về sáng tạo trong hai năm liên tiếp, dựa trên đánh giá của 1.600 CEO của các công ty khác nhau.

Tạ Lư (theo Boston Consulting Group)