Thứ hai, 6/7/2020
Thứ hai, 14/1/2019, 04:00 (GMT+7)

15 nghề trả lương cao nhất nước Mỹ

Ngành y chiếm đa số với rất nhiều vị trí trả lương gần 200.000 USD mỗi năm.

Theo bảng xếp hạng Các công việc tốt nhất Mỹ năm 2019 mới được U.S. News & World Report công bố, ngành y tiếp tục áp đảo. Xếp hạng dựa trên thống kê về tốc độ tăng trưởng 10 năm, thu nhập trung bình năm, tỷ lệ tuyển dụng, triển vọng trong tương lai, mức độ căng thẳng và khả năng cân bằng công việc – cuộc sống.

Nếu chỉ tính riêng tiêu chí thu nhập, ngành y cũng chiếm đa số. Rất nhiều vị trí trả lương trên 100.000 USD mỗi năm, hơn gấp đôi thu nhập thông thường của người dân nước này. Dưới đây là 15 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ.

1. Bác sĩ gây mê
Lương trung bình năm: 265.990 USD
Mức độ căng thẳng: Cao
Cân bằng công việc - cuộc sống: Thấp

2. Bác sĩ phẫu thuật
Lương trung bình năm: 251.890 USD
Mức độ căng thẳng: Cao
Cân bằng công việc - cuộc sống: Thấp

3. Bác sĩ chuyên các bệnh về miệng, hàm, mặt và cổ (OMFS)
Lương trung bình năm: 242.740 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

4. Bác sĩ sản phụ khoa
Lương trung bình năm: 235.240 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

5. Bác sĩ chỉnh nha thẩm mỹ
Lương trung bình năm: 229.380 USD
Mức độ căng thẳng: Dưới trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trên trung bình

6. Bác sĩ tâm thần
Lương trung bình năm: 216.090 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trung bình

7. Bác sĩ điều trị
Lương trung bình năm: 198.370 USD
Mức độ căng thẳng: Cao
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trung bình

8. Bác sĩ phục hồi và thay răng
Lương trung bình năm: 196.960 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

9. Bác sĩ nhi
Lương trung bình năm: 187.540 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trung bình

10. Nha sĩ
Lương trung bình năm: 174.110 USD
Mức độ căng thẳng: Trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trên trung bình

11. Y tá gây mê
Lương trung bình năm: 169.450 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

12. Kỹ sư dầu khí
Lương trung bình năm: 154.780 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

13. Giám đốc công nghệ thông tin
Lương trung bình năm: 149.730 USD
Mức độ căng thẳng: Cao
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

14. Bác sĩ chữa các bệnh về chân
Lương trung bình năm: 148.470 USD
Mức độ căng thẳng: Trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Trung bình

15. Giám đốc Marketing
Lương trung bình năm: 145.620 USD
Mức độ căng thẳng: Trên trung bình
Cân bằng công việc - cuộc sống: Dưới trung bình

Hà Thu (theo CNBC)