Thế giới
Thứ hai, 11/12/2023, 08:24 (GMT+7)

15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Trung

Sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2008, quan hệ Việt - Trung đã có những bước phát triển trong các lĩnh vực như thương mại và du lịch.