Thứ hai, 27/6/2022
Thứ sáu, 9/11/2018, 04:00 (GMT+7)

12 từ vựng Anh - Anh khác Anh - Mỹ

'Sneakers' và 'Trainers' đều chỉ giày thể thao, nhưng một từ là tiếng Anh - Anh, từ còn lại là Anh - Mỹ.

Theo Visually