Thứ năm, 23/3/2023
Thứ sáu, 20/9/2019, 11:04 (GMT+7)

12 thành phố lương cao vẫn khó mua nhà

MỹThu nhập năm tới 123.000 USD, thuộc nhóm cao nhất ở San Jose (California), bạn vẫn phải mất tới 23,5 năm mới đủ tiền mua nhà ở đây.

Thống kê trên được rút ra từ báo cáo của kinh tế trưởng Tendayi Kapfidze (Công ty cho vay trực tuyến Lending Tree). Tendayi Kapfidze lựa chọn đối tượng là những người có mức thu nhập bình quân cao nhất của mỗi thành phố. Từ đó, tính toán chi phí hàng tháng những người này phải bỏ ra để sở hữu nhà và so sánh với mức giá nhà bình quân tại địa phương. Dưới đây là 12 thành phố có giá nhà cao so với mức thu nhập của người dân.

12. New York

Giá nhà bình quân: 413.200 USD.

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (lĩnh vực pháp lý) là 102.615 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 28.700 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 14 năm. 

Ảnh: Kohn Pederson Fox

11. Virginia Beach, Virginia

Giá nhà bình quân: 236.600 USD. 

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (kiến trúc và kỹ sư) là 72.801 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 20.400 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: SchuminWeb

10. Providence, Rhode Island

Giá nhà bình quân: 257.300 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành kiến trúc và kỹ sư) là 76.003 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 21.300 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: Visual Hunt

9. Portland, Oregon

Giá nhà bình quân: 312.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 83.118 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 23.270 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 13,5 năm.

Ảnh: Bloomberg

8. Salt Lake City, Utah

Giá nhà bình quân: 255.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 72.268 USD (một năm) và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 20.320 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12,5 năm.

Ảnh: George Frey/Bloomberg. 

7. Miami, Florida

Giá nhà bình quân: 236.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (pháp luật và người quản lý) là 68.838 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 19.270 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: Scott McIntyre/Bloomberg. 

6. Denver, Colorado

Giá nhà bình quân: 317.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học máy tính và toán) là 81.747 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 22.880 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 14 năm.

Ảnh: Netpix.com

5. Boston, Massachusetts

Giá nhà bình quân: 393.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học máy tính và toán) là 91.015 USD và chi phí hàng năm cho tiền nhà là 25.500 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 15,5 năm.

Ảnh: Goodfreephoto.com

4. Los Angeles, California

Giá nhà bình quân: 537.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 97.707 USD và chi phí cho tiền nhà: 27.360 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 19,5 năm.

Ảnh: Needpix.com

3. San Diego, California

Giá nhà bình quân: 484.900 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành kiến trúc và kỹ sư) là 86.596 USD và chi phí cho tiền nhà là 24.250 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 20 năm.

Ảnh: Panoramio

2. San Francisco, California

Giá nhà bình quân: 716.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 112.168 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 31.400 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 23 năm.

Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg

1. San Jose, California

Giá nhà bình quân: 815.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học toán và máy tính) là 123.052 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 34.450 USD. 

Thời gian ước tính để mua được nhà: 23,5 năm.

Ảnh: Goodfreephoto.com

Quỳnh Trang (theo BI)