Thứ ba, 18/5/2021
Thứ hai, 7/9/2020, 12:15 (GMT+7)

10 smartphone giảm giá đầu tháng 9

OnePlus, Samsung, Vivo và Oppo đều điều chỉnh một số smartphone với mức giảm cao nhất 2 triệu đồng.

Huy Đức - Việt Chung