Thứ tư, 17/7/2024
Thứ tư, 11/9/2019, 07:13 (GMT+7)

10 ôtô bán chậm nhất tháng 8

Những xe hơi bán chậm chiếm đa số là xe nhập khẩu với một vài mẫu thường xuất hiện trong những tháng trước đây.

Việt Chung - Lương Dũng