Thứ tư, 10/8/2022
Thứ tư, 23/12/2020, 15:00 (GMT+7)

10 năm GreenFeed đồng hành hàng nghìn nông dân Việt

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" do GreenFeed triển khai từ năm 2010 góp phần cải thiện sinh kế, hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho hàng nghìn hộ nông.

Minh Anh
Đồ họa: Thái Hưng