Thứ tư, 8/12/2021
Thứ sáu, 21/8/2020, 20:37 (GMT+7)

10 loại vaccine Covid-19 tiềm năng

Niềm hy vọng vaccine tiến gần hiện thực hơn khi có ít nhất 8 ứng viên đang hoặc sắp thử nghiệm giai đoạn 3, với các cam kết mua bán vaccine được đưa ra liên tục.

Đồ hoạ: Tạ Lư