Thứ hai, 17/6/2024
Chủ nhật, 10/6/2018, 00:00 (GMT+7)

10 điều cấm cán bộ khi giải quyết thủ tục hành chính

Sách nhiễu, gây phiền hà hay từ chối giải quyết... là hành vi nghiêm cấm cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục một cửa.