Thứ sáu, 21/1/2022
Thứ năm, 10/10/2019, 11:00 (GMT+7)

10 dịch vụ của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Huế

Sau 8 tháng triển khai, phản ánh hiện trường và camera đô thị là hai dịch vụ đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý đô thị.

Thành Dương