Khánh thành lớp học mới cho học sinh Việt ở Campuchia

Ngôi nhà nổi dành làm lớp học cho các em cấp tiểu học người Việt ở Biển Hồ vừa được đưa vào hoạt động.

Sư đoàn Vàng - đội quân rửa sạch vết nhơ từ cuộc chiến chống IS
Cuộc chiến chống IS ở Iraq có được những chiến thắng quan trọng gần đây là nhờ sự đóng góp của một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ mang