Cộng đồng người Việt ở thành phố Bochum cuối tuần qua tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi để chào mừng 40 năm quan hệ ngoại