Biểu tình chống Trump ở 70 nước

Cuộc biểu tình phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại hơn 70 nước ở khắp các châu lục, trong đó có cả Nam Cực.