Những tai mắt của ông Tập trong vấn đề Bình Nhưỡng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe ý kiến từ 6 bên để quyết định chính sách với Triều Tiên.