Nghệ thuật xăm hình Việt Nam lên báo Singapore

Thái độ của người dân Việt Nam đang dần thay đổi với nghệ thuật xăm hình, ngày càng nhiều người trẻ ở tầng lớp trung lưu đi xăm.

Dự đoán của Lý Quang Diệu về tương lai đen tối của EU
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nhận định Liên minh châu Âu (EU) mở rộng quá nhanh, và có thể thất