Luật sư Mỹ nặng lòng với trẻ em Việt Nam

Quỹ từ thiện ChildCare Vietnam được luật sư Larry Borten lập ra để giúp đỡ trẻ em Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn.