Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ thừa nhận sai lầm khi dự đoán một trận bão "lớn nhất lịch sử" sẽ đổ bộ New York, khiến thành phố áp