Một con báo đực đi vào một trường học ở thành phố miền nam Ấn Độ và làm bị thương 5 người.
Quá trình lột xác của quân đội Nga
Quân đội Nga đã có nhiều thay đổi lớn, không chỉ trong việc huấn luyện, trang bị vũ khí, mà còn ở mô hình nghiên cứu phát triển nhằm biến