Tháng đầu cầm quyền gây chao đảo Washington của Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng đầu tiên ở Nhà Trắng có hàng loạt quyết sách gây chao đảo Washington.