world cup 2022

Bảng điểm
T Thắng
H Hòa
B Bại
+/- Hiệu số
Đ Điểm
Đội vào vòng trong