Dữ liệu tổng hợp bởi:

Vũ Thị Hiền

Vợ ông Trần Đình Long_Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 10

Vị trí năm ngoái: 8

Tài sản: 1.559,060

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Thị Hiền
Vị trí:
Vơ ông Trần Đình Long
Giới tính:
Nữ
CMND:
 
Quốc tịch:
 
Dân tộc:
 
Năm sinh:
 
Nơi sinh:
 
Quê quán:
 
Địa chỉ thường trú:
 
Điện thoại cơ quan:
 
Trình độ văn hóa:
 
Trình độ chuyên môn:
 
Chức vụ hiện tại:
 
Chức vụ tại tổ chức khác:
 

Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Trần Đình Long Chồng 4.153,184

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam