Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 2

Vị trí năm ngoái: 3

Tài sản: 5.382,352

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Đình Long
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HPG
Giới tính:
Nam
CMND:
010167394
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1961
Nơi sinh:
Hải Dương
Quê quán:
Hải Dương
Địa chỉ thường trú:
119 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
04.6282011
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đống quản trị HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Vũ Thị Hiền Vợ 1.271,994
Đỗ Thị Giới Mẹ 10,333
Trần Ánh Tuyết Em gái

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam