Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Kim Thanh

Vợ ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC
SGT

Vị trí : 184

Vị trí năm ngoái: 138

Tài sản: 67,832

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Thanh
Vị trí:
VỢ ông Đặng Thành Tâm
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KBC, SGT, NVB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thành Tâm Chồng 1.195,200
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam