Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Thành Tâm

Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: ITA
KBC
SGT

Vị trí : 15

Vị trí năm ngoái: 17

Tài sản: 1.084,145

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thành Tâm
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC - Chủ tịch Hội đồng quản trị SGT
Giới tính:
Nam
CMND:
022756956
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1964
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:
6/35D Bình Khánh 3, phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
(84.241) 634 034
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Bằng Diploma of Business Management của Trường Henley - Anh Quốc
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc KBC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Văn Được Cha 0,263
Hoàng Thị Kim Tuyến Mẹ 0,295
Nguyễn Thị Kim Thanh Vợ 129,970
Đặng Quang Hạnh Anh ruột 1,654
Đặng Thị Hoàng Phượng Em ruột 214,988

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam