Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Thái Bình

Ủy viên HĐQT REE - Giám đốc Tài chính REE; Con bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Chủ tịch HĐQT REE - Tổng giám đốc REE - Phó Chủ tịch HĐQT SGR

Mã CK: REE

Vị trí : 185

Vị trí năm ngoái: 151

Tài sản: 67,598

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Thái Bình
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị REE
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
29/10/1982
Nơi sinh:
Quê quán:
Tp.HCM
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị REE
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mai Thanh Mẹ 294,293
Nguyễn Ngọc Hải Bố 435,353
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh Em gái 93,536
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam