Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Hải

Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Chủ tịch HĐQT REE - Tổng giám đốc REE - Phó Chủ tịch HĐQT SGR

Mã CK: REE

Vị trí : 42

Vị trí năm ngoái: 38

Tài sản: 370,639

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Hải
Vị trí:
CHỒNG bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
44 Huỳnh Tịnh Của, Phường 4, Quận 3, Tp HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mai Thanh Vợ 294,293

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam