Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Con bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Chủ tịch HĐQT REE - Tổng giám đốc REE - Phó Chủ tịch HĐQT SGR

Mã CK: REE

Vị trí : 141

Vị trí năm ngoái: 118

Tài sản: 89,712

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh
Vị trí:
CON bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1991
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Tuấn Dương Chồng 463,608
Nguyễn Thị Mai Thanh Mẹ 294,293
Nguyễn Ngọc Hải Bố 435,353
Nguyễn Ngọc Thái Bình Anh trai 74,961
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam