Trần Uyển Nhàn

Ủy viên HĐQT NKG; Vợ ông Hồ Minh Quang_Chủ tịch HĐQT NKG

Mã CK: HLA
NKG

Vị trí : 41

Vị trí năm ngoái: 53

Tài sản: 87,141

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam