Trần Phương Ngọc Giao

Con bà Cao Thị Ngọc Dung_Tổng giám đốc PNJ - Chủ tịch HĐQT PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 38

Vị trí năm ngoái: 38

Tài sản: 111,273

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Phương Ngọc Giao
Vị trí:
CON bà Cao Thị Ngọc Dung
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn PNJ
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Cao Thị Ngọc Dung Mẹ 234,742

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam