Trần Hải Anh

Tổng giám đốc NVB

Mã CK: NVB

Vị trí : 43

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 85,033

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam