Nguyễn Xuân Đoài

Vợ ông Điêu Chính Hải Triều_Phó TGĐ MWG - Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 36

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 120,086

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam