Nguyễn Thị Thiên Hương

Vợ ông Ting Chek Hua_Phó TGĐ SKG - Ủy viên HĐQT SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 39

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 100,638

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam