Nguyễn Thị Lĩnh

Ủy viên HĐQT RDP

Mã CK: DQC

Vị trí : 37

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 112,453

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam