Nguyễn Thị Kim Xuân

Cổ đông lớn KBC

Mã CK: KBC

Vị trí : 18

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 226,205

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam