Nguyễn Thái Quỳnh Lê

Em bà Nguyễn Thái Nga_Ủy viên HĐQT DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 46

Vị trí năm ngoái: 61

Tài sản: 80,519

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thái Nga
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn của DQC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thái Nga Chị 95,753

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam