Ngô Thị Ngọc Liễu

Cổ đông lớn NLG

Mã CK: NLG

Vị trí : 31

Vị trí năm ngoái: 21

Tài sản: 148,432

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Thị Ngọc Liễu
Vị trí:
Cổ đông lớn NLG
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn NLG
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam