Lê Thị Thúy Hải

Vợ ông Đặng Quốc Dũng_Ủy viên HĐQT NTP

Mã CK: NTP

Vị trí : 20

Vị trí năm ngoái: 958

Tài sản: 214,369

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam