Lê Thị Dịu Minh

Con ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC

Mã CK: MPC

Vị trí : 10

Vị trí năm ngoái: 42

Tài sản: 331,275

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thị Dịu Minh
Vị trí:
CON ông Lê Văn Quang
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1986
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn MPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Văn Quang Bố 75,720

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam