Lâm Mẫu Diệp

Vợ ông Võ Phú Đức_Ủy viên HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 29

Vị trí năm ngoái: 58

Tài sản: 154,502

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Mẫu Diệp
Vị trí:
VỢ ông Võ Phú Đức
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VHC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Võ Phú Đức Chồng 16,520

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam