Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

Con ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC

Vị trí : 26

Vị trí năm ngoái: 1395

Tài sản: 159,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam