Trần Tuấn Dương

Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 17

Vị trí năm ngoái: 19

Tài sản: 844,018

Thành viên đại diện
Họ và tên:
Trần Tuấn Dương
Vị trí:
Tổng giám đốc HPG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HPG
Giới tính:
Nam
CMND:
011624904
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1963
Nơi sinh:
Nam Định
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Số 41 Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
046282011
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế; Cử nhân báo chí
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc HPG; Phó Chủ tịch HĐQT HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên khác
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Vũ Thị Hiệp Vợ 102,469
Trần Thị Tinh Mẹ
Trần Thị Phương Liên Chị ruột 0,825

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam