Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch HĐQT MSN - Tổng giám đốc MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 8

Vị trí năm ngoái: 7

Tài sản: 2.176,965

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam