Đào Hữu Huyền

Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGC - Tổng giám đốc DGC

Mã CK: DGC

Vị trí : 26

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 428,361

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam